Vil du bekæmpe skægkræ i dit hjem?

bekæmp skægkræ

Vi anbefaler Proverm.dk

Bekæmp skægkræ - og få hjælp til det her.

Proverm.dk har et stort udvalg af 100% giftfri og effektive fælder til bekæmpelse af skægkræ og sølvfisk.

Skægkræ og sølvfiks er en generende plage for mange danske husejere, selvom de er ganske ufarlige. De holder til i revner og sprækker og elsker fugtige omgivelser. Dette kan give en ekstra udfordring at bekæmpe de små kræ.

Proverm.dk har specialiseret sig i netop de mest effektive produkter til bekæmpelse af skægkræ og sølvfisk, som er et beslægtet skadedyr. Med de giftfri fælder til skægkræ og sølvfisk fra norske Silverfish, er du godt klædt på til kampen mod de små insekter.

Andre forhandlere til bekæmpelse af skadedyr

Facts om fælder til skægkræ og sølvfisk - hyppigste spørgsmål omkring skægkræ og sølvfisk fælder

Find hyppige spørgsmål her, og bekæmp skægkræ.

Fanger fælderne sølvfisk og andre insekter?

Fælderne er udviklet til at skægkræ (ctenolepsima longicaudata) og er primært testet til dette. Vi har også set at lokkemidlet er effektivt mod sølvkræ (lepisma saccharina) og springhaler (små insekter du typisk finder i jorden i dine potteplanter).

Vi har også set myre, fluer, museumsbiller, almindelige tyvbiller og skolopendre i fælderne. Det er midlertidig vanskeligt at sige om dette er tilfældigt fangst eller om de bliver tiltrukket på samme måde som sølvfisk.

Vi har set nogle edderkopper i fælden, men vi har også set edderkopper som opholder sig i nærheden af fælden uden at blive tiltrukket. At fange og bekæmpe skægkræ og springhaler vil under alle omstændigheder fjerne meget af maden for edderkopper og skolopendre.

Hvordan fungerer fælden?

Skægkræ tiltrækkes af lokkemidlet i fælden, klatrer op i fælden og falder ned i fangstkoppen med lokkemidlet. Efter kontakt med lokkemidlet dør skægkræene omgående.

Er lokkemidlet i fælderne farligt?

Lokkemidlet i fælderne er spiseligt for mennesker, men kan indeholde allergener. Det er oliebaseret og kan derfor give pletter på tekstiler ved kontakt.

Hvor bør fælderne placeres?

I første omgang bør fælderne placeres der hvor du har observeret skægkræ. I tilføjelse bør du prioritere de rum som har gode forhold for skægkræ. Dette er rum som er varmere og fugtigere end andre rum, som fx badeværelser, vaskerum og køkken.

Husk også at skægkræ kan klatre og det kan være hensigtsmæssigt at sætte fælder på loftplader, i nedsænkede lofter og ovenpå skabe.

Hvor længe kan jeg bekæmpe skægkræ med en fældepakke?

Hver fælde kommer med tre fangekopper og tilhørende lokkemiddel. Du skal udskifte lokkemidlet når fælden er tørret ud eller er fyldt med skægkræ eller støv. Hvis du får bekæmpet mere end 100 voksne skægkræ, kan fælden være tørret ud.

På et sted med få skægkræ eller lidt støv, kan fælden stå i et år uden at tørre ud. Støvsugning vil både forlænge, hvor længe hver fælde kan stå, men også reducere fødeforsyningen til skægkræ. Nogle fælder vil samle meget støv og mange skægkræ og have brug for ny lokkemiddel, mens andre kan stå i lang tid uden at have brug for det.

Hvor store er fælderne?

Bunden af fælderne er 12 x 12 cm og de er 3,2 cm høje. Hvis du lægger dem under møbler eller lignende og ikke behøver låget, kan lågets holdere skæres af, så fælden kun er 2,7 cm høj.

Hvor ofte skal jeg skifte lokkemiddel?

Når fangstkoppen er fuld af insekter, fuld af støv eller tørret ud, skal du skifte lokkemidlet. Vi anbefaler at smide opsamlingskoppen ud, men du kan rengøre den og bruge den igen, hvis det ønskes. Ny eller renset fangstkop tilsættes lokkemiddel og lægges i fælden.

Hvor der er lidt fangst, skal du kun skifte lokkemidlet et par gange om året. Hvor der er stor fangst, kan det være nødvendigt at skifte lokkemidlet en gang om måneden eller oftere.

Hvor længe kan fælderne stå?

Fælderne med låg kan bruges igen og igen. Fangstkoppen skal derimod udskiftes eller have nyt lokkemiddel, når den er fuld af døde insekter, fuld af støv eller er tørret ud. Vi har test, der viser, at fælder med 8 måneder gammelt lokkemiddel, er lige så effektiv som frisk lokkemiddel over en periode på 4 måneder.

Hvor længe skal fælderne stå?

Du bør lade fælderne stå, indtil der ikke dukker nye skægkræ eller sølvkræ op i dem i nogle måneder. Hvis du er for hurtig med at fjerne fælderne, kan bestanddelen blomstre op igen i løbet af et par år. Du kan sætte fælderne op om natten eller i weekenden, hvis du ikke kan have dem stående hele tiden.

Hvordan lugter lokkemidlet?

Lugten er svær at beskrive. Nogle synes det minder om honningkager. Når man åbner en flaske, der har været lukket et stykke tid, lugter det tydeligt at lokkemiddel. Dette er helt normalt. Du vil højst sandsynligt ikke kunne lugte det i fælderne, medmindre du stikker næsen ned i fælden.

Vil der være problemer, hvis jeg har små børn eller husdyr?

Lokkemidlet i fælderne er spiselige for mennesker, men kan indeholde allergener. Lokkemidlet indeholder heller ikke noget, som vides at være farlig for hunde eller katte.

Fælderne er ikke tætte og lokkemidlet kan lække ud, hvis dyr eller børn leger med dem. Låget presses kun på fælden, hvis du ønsker at låget skal være helt fast, kan dette gøres med plastlim eller du kan smelte lågbeslagene med et strygejern efter låget er sat på.

Ønsker du at fastgøre fælden til gulvet, kan dette gøres for eksempel med selvklæbende tape eller lignende. Fælderne kan nemt placeres under eller bagved møbler, og fælderne kan placeres på hylder eller loftplader for at være utilgængelige for børn og dyr.

Hvad med robotstøvsuger og at skubbe med en støvsuger eller moppe?

Fælderne er små og lette og kan nemt skubbes rundt. Hvis du placerer fælderne i hjørner og spænder låget godt fast, forbliver de uberørte af robotstøvsugere. Det er muligt at fastgøre dem til gulvet med for eksempel selvklæbende tape eller lignende. Det er også muligt at placere fælderne under eller oven på møbler, inde i skabe eller på loftplader.

Bekæmper fælderne alle skægkræ i et hus?

Nogle får nemt bekæmpet alle skægkræ. Men ofte tager det tid at bekæmpe alle skægkræ med bare fælder, men der bliver markant færre skægkræ og mindre besværligt med god fangst i fælder.

Hvor lang tid tager det, før du mærker et fald i antallet af skægkræ?

Alle huse er forskellige. Men finder man ud af hvor skægkræene bor (oasen) og har mulighed for at sætte nok fælder i dette område, kan man opleve et klart fald efter 1-2 måneder. Kommer der mange ind fra andre boliger eller fællesarealer, kan det tage længere tid.

Det oplevede fald skyldes ikke kun, at mange skægkræ dør. Hvis fælderne er godt placeret, vil mange skægkræ, der ellers ville bevæge sig rundt i huset, i stedet gå ind eller blive i nærheden af fælderne.

Jeg ser flere skægkræ efter jeg har sat fælder

Lokkemidlet er attraktivt for skægkræ, men de finder ikke altid vejen til fælden. Hvis du ser skægkræ i nærheden af fælden, ved du at de bliver tiltrukket og ikke bruger mere tid på at finde føde, når de har lugtet lokkemidlet.

Jeg har brugt fælderne i et stykke tid, og nu ser jeg ikke flere skægkræ

Det er godt! Husk at skægkræ udvikler sig langsomt. Fra det tidspunkt, du dræber den sidste hun-skægkræ (> 1cm), tager det omkring 2 måneder, før æggene, den lagde, klækkes. Derefter går der noget tid før de nyklækkede nymfer begynder at bevæge sig ud på jagt efter føde, og det er her du skal fange de unge skægkræ.

Du gør derfor klogt i at bruge fælderne i flere måneder, selvom du ikke ser nogen fangster. Du kan reducere antallet af fælde kraftigt og bruge fælderne til detektion. Så ved du hurtigt om du har flere skægkræ tilbage eller om du har fået nye i huset.

Hvis du ved, at en arbejdsplads/skole/børnehave eller lignende har skægkræ, kan du også regne med, at der kommer nye skægkræ. Så det er klogt at beholde nogle af fælderne for at undgå en ny bestand får fodfæste.

Hvorfor skal du bekæmpe skægkræ?

  1. Fødevarebeskyttelse: Skægkræ, især de små husbiller og melbiller, kan inficere og forurene fødevarer i dit hjem. De kan forårsage økonomisk spild ved at gøre maden uspiselig og i nogle tilfælde endda sundhedsrisici.
  2. Skadedyrsbekymring: Skægkræ i hjemmet kan forårsage angst og ubehag for beboere. Nogle mennesker er bange for insekter, og det kan påvirke det generelle velvære i husstanden.
  3. Hygiejne: Skægkræ kan bære bakterier og mikroorganismer på deres kroppe, som de kan overføre til overflader og fødevarer i dit hjem. Dette kan udgøre en sundhedsrisiko, især hvis du har små børn, ældre eller personer med svækket immunforsvar i husstanden.
  4. Strukturskade: Visse skægkræarter, som træbukke, kan forårsage skader på træstrukturer i dit hjem ved at bore gange og lave rede. Dette kan føre til omfattende reparationer og ekstra omkostninger.
  5. Forebyggelse af en større infestation: Hvis du ikke bekæmper skægkræ, kan de formere sig hurtigt og skabe en større infestation i dit hjem. Dette kan gøre det endnu sværere og dyrere at kontrollere problemet senere.

For at bekæmpe skægkræ i hjemmet kan det være nødvendigt at tage skridt som rengøring, forsegle sprækker og revner, opbevare fødevarer forsvarligt og bruge skadedyrsbekæmpelsesmidler om nødvendigt. Det er vigtigt at tage handling for at opretholde en sund og behagelig bolig.